Dłutownice to obrabiarki przeznaczone do obróbki skrawaniem. Nazywane są również strugarkami pionowymi i wykonują przede wszystkim ruchy prostoliniowe w płaszczyźnie pionowej, wykorzystując do tego celu odpowiednie narzędzia skrawania, które stosowane są do dłutowania powierzchni przedmiotów. Narzędzie robocze w dłutownicy jest mocowane w imaku nożowym lub w specjalnej oprawce wraz z niosącym je w górę i w dół suwakiem. Dłutownica wyposażona jest w stół obrotowy z podzielnicą i umożliwia dokładne ustawienie kątowe przedmiotu obrabianego.


Honownice służą do honowania, czyli obróbki wykańczającej bardzo dokładnych powierzchni, najczęściej otworów, w przypadku których wymagana jest wielokierunkowa struktura powierzchni. Bardzo trudno byłoby to osiągnąć przy użyciu innych maszyn, np. szlifierki. Honownica jest zbudowana z korpusu, układu napędowego, wrzeciona i narzędzia roboczego, które jest przymocowane przegubowo do wrzeciona.