Frezarki  są to  obrabiarki, w  których  obrotowy  ruch  główny  wykonuje  zamocowane  we wrzecionie narzędzie – frez, a ruchy  posuwowe  najczęściej wykonuje  przedmiot obrabiany zamocowany  na  przesuwnym  stole. Przeznaczeniem frezarek jest obróbka  płaszczyzn  oraz powierzchni kształtowych za pomocą frezów walcowych, walcowo-czołowych, głowic frezowych oraz różnego rodzaju frezów kształtowych.


W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór frezarek: uniwersalnych, łożowych, bramowych i obwiedniowych.